Het is niet eenvoudig om een hulpverlener te vinden die u kan helpen bij psychische problemen. Het aanbod is groot en onoverzichtelijk. Deze site is bedoeld om een overzicht te geven van een groot aantal psychologen en ortho-pedagogen die werkzaam zijn in Voorschoten. Dit is mogelijk handig voor u als hulpzoeker, maar ook voor bijvoorbeeld een huisarts die u wil verwijzen.

Iedereen mag zich psycholoog noemen. Hoe weet u dat u bij een goede bent?
Kijk dit filmpje eens…..

U kunt zoeken per praktijk (De Praktijken). Ook kunt U op naam zoeken (De Mensen).

Op de pagina
De Mensen leggen we wat meer uit zodat u wat makkelijker kan kiezen. Zo ziet u wie met welke doelgroep werkt.

Heeft u vragen, snapt u dingen niet, neem dan gewoon contact op met een van de Praktijken of Mensen. Wij helpen u graag.
Volwassenen en ouderen


Per 1 januari 2014 is het systeem van de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) ingrijpend veranderd. Zij bestaat uit twee delen. De
Generalistische Basis GGZ is de opvolger van de Eerste Lijns Psychologische zorg. De Gespecialiseerde GGZ is de nieuwe naam voor de Tweede Lijn of Psychotherapie. Er worden verschillende afkortingen en benamingen gebruikt. Op deze site hanteren wij de bGGZ (Generalistische Basis GGZ) en de sGGZ (Gespecialiseerde GGZ).

De overheid heeft een
website met informatie

Wilt u veel meer details weten:
Dossier Basis GGZ
Kinderen en jongeren


In 2015 is er een hoop veranderd wat betreft vergoedde psychologische zorg. Vanaf 1 januari 2015 heeft de Transitie Jeugdzorg plaats gevonden, waarbij de gemeenten verantwoordelijkheid krijgen over de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. In deze zorg valt onder andere ook diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De overheid heeft
een site met meer informatie hierover.

Voor vergoedde zorg heeft u ten alle tijden een verwijzing nodig waarbij een voorlopige diagnose gesteld wordt en een richting gegeven wordt voor de mate waarin u of uw kind psychologische zorg behoeft. De verwijzing mag afgegeven worden door de huisarts, schoolarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Voor de vergoede zorg wordt er altijd gekeken naar de woonplaats waarop het kind of de jeugdige staat ingeschreven. Voorschoten valt onder de regio Haaglanden. Belangrijk is dan ook dat de hulpverlener die u kiest een contract heeft met de regio Haaglanden (H10). Onder deze regio vallen de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.cjgvoorschoten.nl


Onderstaande site biedt kennis over de gecontracteerde vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders in de regio Haaglanden.
www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl

Een aantal keren per jaar komen wij bij elkaar in de vorm van een kwaliteitsforum.
Wij werken nauw samen met huisartsen en POH-GGZ-ers en psychiaters die actief zijn in Voorschoten.

Via deze site geven wij informatie over de praktijken.
Voor inhoudelijke vragen kunt U terecht bij de praktijken.
Heeft U vragen over de SVP of over deze site,
dan kunt U mailen via "Vragen over SVP"

© 2021 Joost Baas Contact Beheerder