Basictrust


Rouwkooplaan 5
2251 AP Voorschoten
06-81705347
www.basictrust.com
Martie van der Reijden
Orthopedagoog-generalist (NVO)
Email: martie.vanderreijden@basictrust.com
Specialisaties: behandeling van hechtingsproblematiek, trauma, adoptieproblematiek, verminderd basisvertrouwen van kinderen. Ouderbegeleiding, video-interactiebegeleiding (Basic Trust methode),  ouder-kind bewegingstherapie (gebaseerd op Sherborne en Theraplay), EMDR, Write Junior, Schematherapie

Evelien van den Kerkhof
Orthopedagoog-generalist (NVO) Email: Evelien.van.den.kerkhof@basictrust.com Specialisaties: behandeling van hechtingsproblematiek, trauma, adoptieproblematiek, verminderd basisvertrouwen van kinderen. Ouderbegeleiding, video-interactiebegeleiding (Basic Trust methode),  ouder-kind bewegingstherapie (gebaseerd op Sherborne en Theraplay), EMDR, Write Junior, schematherapie.
© 2021 Joost Baas Contact Beheerder